+6016-4459675 nurulazlin84@gmail.com

S S M

LESEN PENDAFTARAN PERNIAGAAN (SSM)

Perkhidmatan permohonan dan pendaftaran perniagaan bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) merangkumi bidang tugas seperti berikut :

  • Pendaftaran Perniagaan atas Nama Sendiri
  • Pendaftaran Perniagaan (Enterprise)
  • Pendaftaran Perniagaan Sdn Bhd
  • Tambah bidang perniagaan (Nama Sendiri)
  • Tambah bidang perniagaan (Enterprise)
  • Penukaran alamat perniagaan (Nama Sendiri)
  • Penukaran alamat perniagaan (Enterprise)
  • Penambahan cawangan perniagaan (Enterprise)
  • Lain-lain perkhidmatan Sdn Bhd

Sila hubungi kami untuk sebarang pertanyaan

 

Open chat
Hi, Apa Boleh Kami Bantu? 🤗